کلد پلیت

مشخصات و ویژگی ها:

سطح مناسب به ابعاد 40×30 سانتی متر جهت فریز کردن نمونه
قابلیت سرمایش تا منفی 15 درجه سانتیگراد بصورت یکنواخت
سیستم سردکننده مدرن
تعبیه سینی استیل جهت نگهداری نمونه ها
تایمر جهت روشن و خاموش کردن دستگاه
موتور کم مصرف جهت بهینه سازی انرژی
حداکثر کارایی در عین زیبایی و حداقل ابعاد

دستگاه صفحه سرد پویان
کلد پلیت

تصویر پروانه ساخت دستگاه کلد پلیت پویان