گیره اهرمی تیغ میکروتوم POOYAN MK01

مشخصات و ویژگی ها:

• سهولت در برداشتن برش های انجام شده از بافت
• قابلیت حرکت طولی گیره جهت استفاده از تمام تیغ
•حفاظ تیغ جهت حفاظت دستان در برابر تیغ
•  انجام حرکات زاویه ای، طولی و عرضی گیره بوسیله اهرم ها
• ثابت کردن تیغ بوسیله اهرم مربوطه
• زیبایی و عملکرد فوق العاده گیره