تیشو کاست

مشخصات تیشوتک پویان :

مناسب برای شناسایی و نگهداری بافت جهت پردازش،قالبگیری و برش

خوب فیت شدن با گیره های میکروتوم

مقاوم در برابر مواد خورنده مانند گزیلول

دارای سطح نوشتاری مناسب

در چهار رنگ سفید،زرد،آبی و صورتی

تولید و کنترل کیفی مطابق با استاندارد ISO13485